Gæst med ud at ro

Gæster i klubben.

Som medlem af klubben må du have én gæst med ud at ro for at introducere til det at ro kajak, og de kan få et første indtryk af, om det er noget for dem at deltage i et intro-kursus og blive medlem af klubben.

Som udgangspunkt må du kun tage samme gæst med én gang.

Du må kun have én gæst med ad gangen.

Du må ikke ro med en gæst, når der er introkurser i klubben. Du kan se i kalenderen, hvornår det er.

Men på øvrige tidspunkter må der gæsteroes – altså også når der er øvrige klubaktiviteter, dog har medlemmer fortrinsret til klubbens kajakker.

Pas på udstyret og ikke mindst din gæst.

Din gæst kan låne en pagaj, vest og sprayskirt af klubben til turen.

Du må ro med gæster i sommersæsonen – dvs. fra standerhejsning til standerstrygning.

Vær opmærksom på, at du er fuldt erstatningsansvarlig for skader, som din gæst måtte forvolde på klubbens materiel. 


God tur

Bestyrelsen

august 2021